In Fryslân worden jaarlijks veel- en veel soorten prachtige evenementen georganiseerd. Van kleinschalig tot provincie breed. Om dit mogelijk te maken moeten de organisatoren rekening houden met een groeiende veelheid van regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. En dan gaat het niet alleen over veiligheid en geluid, maar bijvoorbeeld ook over de Wet op de natuurbescherming, verzekeringen en de inzet van vrijwilligers enz…

Op 31 januari jl. heeft de TAF hierover een brainstormsessie georganiseerd en gesproken met een aantal deskundigen en vertegenwoordigers uit de Friese evenementenorganisaties. Conclusie was dat, ondanks alle te volgen regels, de evenementen in Fryslân bijdragen aan een vorm van provinciaal geluk!

Maar voor een goed aanbod én een goed verloop van die evenementen is het nu noodzakelijk om een grotere groep Friese evenementenorganisatoren en gemeentelijke evenementencoördinatoren bij elkaar te brengen. Kennis delen én een gezamenlijke stip op de horizon is daarbij het uitgangspunt. Een provinciaal evenementenloket, als verzamelplaats van kennis, informatie en advies zou zo’n stip kunnen/moeten zijn.

De TAF heeft hiervoor de eerste stappen gezet.

Eén van die stappen is deze pagina op https://www.taf.frl/evenementen/ waar alle (haar)beschikbare kennis en initiatieven over evenementen/festivals in Friesland worden opgenomen.

-Op 1 februari 2023 organiseerde VVV Waterland van Friesland een kennisbijeenkomst voor evenementen organisatoren. Lees hier het verslag van deze avond.