Onderzoek evenementen

In Fryslân worden jaarlijks veel- en veel soorten prachtige evenementen georganiseerd. Van kleinschalig tot provincie breed. Om dit mogelijk te maken moeten de organisatoren rekening houden met een groeiende veelheid van regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. En dan gaat het niet alleen over veiligheid en geluid, maar bijvoorbeeld ook over de Wet op de natuurbescherming, verzekeringen en de inzet van vrijwilligers enz…

In opdracht van de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) heeft bureau ‘Scherp in Veiligheid’ mét de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het organiseren van evenementen, deze vele en veelsoortige uitdagingen in kaart gebracht. De eerste uitkomsten zijn vorige week gedeeld met een aantal betrokken Friese politici en bestuurders. Het onderzoek naar de Friese evenementensector  ‘Samenwerken aan perspectief’, geeft een aantal conclusies en aanbevelingen waar de verschillende stakeholders samen mee aan de slag kunnen. Het volledige rapport is op 14 september 2023 gepubliceerd en kunt u hieronder lezen.

Onderzoek evenementen

Brainstormsessies evenementen

Op 31 januari 2023 heeft de TAF hierover een brainstormsessie georganiseerd en gesproken met een aantal deskundigen en vertegenwoordigers uit de Friese evenementenorganisaties. Conclusie was dat, ondanks alle te volgen regels, de evenementen in Fryslân bijdragen aan een vorm van provinciaal geluk!

Maar voor een goed aanbod én een goed verloop van die evenementen is het nu noodzakelijk om een grotere groep Friese evenementenorganisatoren en gemeentelijke evenementencoördinatoren bij elkaar te brengen. Kennis delen én een gezamenlijke stip op de horizon is daarbij het uitgangspunt. Een provinciaal evenementenloket, als verzamelplaats van kennis, informatie en advies zou zo’n stip kunnen/moeten zijn.

De TAF heeft de eerste stappen gezet om dit te bewerkstelligen. Onlangs vond er op 25 april 2023 een bijeenkomst plaats voor evenementenorganisatoren, gevolgd door een bijeenkomst op 11 mei 2023 voor evenementencoördinatoren van de gemeentes, in samenwerking met Scherp in Veiligheid. Deze bijeenkomsten dienden als een middel om input te verzamelen en de volgende stappen te bepalen. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn samengevoegd in een document die als leidraad zal dienen voor de vervolgstappen.

Uitkomsten bijeenkomsten Evenementen

Eén van de stappen die al is gezet is deze pagina op https://www.taf.frl/evenementen/ waar alle (haar)beschikbare kennis en initiatieven over evenementen/festivals in Friesland worden opgenomen.

-Op 1 februari 2023 organiseerde VVV Waterland van Friesland een kennisbijeenkomst voor evenementen organisatoren. Lees hier het verslag van deze avond.