De studenten van de Minor Frysk aan NHL Stenden hebben gewerkt aan het in kaart brengen van de Friese taaltools. Daarnaast hebben ze een eigen woordenlijst samengesteld voor de Friese gastvrijheidssector, met de belangrijkste woorden.

Hieronder volgt alle informatie over de beschikbare Friese Taaltools.