Gastvrij Fryslân 2028

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 is dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma is op 9 juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

In het uitvoeringsprogramma wordt uitgegaan van 7 ontwikkelopgaven. Hieronder volgt een korte video over deze 7 opgaven.

 

Hier vindt u een overzicht van de visual 7 ontwikkelopgaven.

De Toerisme Alliantie Friesland is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Beleidsnota en geeft gevraagd en ongevraagd advies – vanuit haar rol als denktank en aanjager –  op het uitvoeringsprogramma en dus de 7 ontwikkelopgaven.

Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028

Alle partners van Gastvrij Fryslân vindt u terug in onderstaand overzicht.

Partners bijeenkomst Gastvrij Fryslân

Op vrijdag 9 september vond er een bijeenkomst plaats met als onderwerp Gastvrij Fryslân. De opname van deze bijeenkomst kunt u via onderstaande link terugkijken.

Position Paper Gastvrij Fryslan

 

Hieronder vindt u alle 7 ontwikkelopgaven terug. Per opgave kunt u meer informatie inzien en eventueel aanvullende documenten.