Gemeenten
Logiesaccommodaties geven impuls aan de lokale economie. Vitale Logies faciliteert, door de inzet van een aantal instrumenten speciaal voor gemeenten. Het gaat om de inzet van het Gemeentelijk KwaliteitsTeam (GKT) en om een bijdrage voor het ontwikkelen van Gemeentelijke ontwikkelkaders en gebiedsontwikkeling t.b.v. logies-ontwikkelingen. Hiermee worden ambtenaren ondersteund en op een aantal vlakken geholpen om inzichten te krijgen en/of visies te ontwikkelen.

Wilt u weten of Vitale Logies iets voor uw gemeente kan betekenen, neem dan contact op met projectleider Tonique Hollander.