Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving.

In Fryslân ontvangen we jaarlijks zo’n 150 miljoen bezoekers in onze natuurgebieden. Daarom is recreatie voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van het natuurbeheer. De terreinen van Staatsbosbeheer vormen de nationale basisvoorziening natuur en recreatie. Onze recreatieve kerntaak draait om de openstelling van de natuurgebieden en het bieden van basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen. Een goed recreatieaanbod begint immers met goede bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Op cultuur-historisch terrein kijken we naar de (Rijks)monumenten in samenhang met de landschappelijke setting van de beheerde gebieden.

Voor meer informatie kijkt u hier.

 

 

 

“Niet alles kan overal, we wegen de 3 B’s.

Onze gebieden vormen steeds vaker zowel de ecologische als economische pijler in het buitengebied. We zoeken voortdurend naar een balans tussen beschermen, beleven en benutten.”

Staatsbosbeheer