Stichting Bestemming Noardwest

Sinds 2015 is er ‘Bestemming Noardwest’. Een platform van toeristisch -recreatieve organisaties en ondernemers in de regio Noardwest-Fryslân. De samenwerking betekent: verbinden, verbeteren van gastheerschap en de inzet van promotie & marketing voor de bekendheid van het gebied.

Een belangrijke oorzaak van de samenwerking was de teneur dat deze regio ‘niet toeristisch’ zou zijn. In een onderzoek onder Friezen kwam dit ook naar voren. Een ander doel was het opheffen van versnippering in de regio. Met een verbindend, wervend, onderscheidend én herkenbaar verhaal voor ons deel van Friesland wordt ruis voorkomen, wordt er efficiënt gewerkt aan krachtige promotie en biedt u gasten een werkelijke beleving. In 2016 startte de werkgroep marketing en kwam met een positionering, een doelgroep en een verhaal.

Als stichting is Bestemming Noardwest verantwoordelijk voor de regiomarketing van Noardwest-Fryslân. Bestemming Noardwest is een verbindende factor tussen organisaties, ondernemers, onderwijs en overheden.

Voor meer informatie kijkt u hier.

Voor het jaarplan 2024 van de Stichting Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland kijkt u hier.

Voor meer informatie over de verschillende regiomarketing organisaties in Fryslân kijkt u hier.