Vereniging Circulair Friesland

Circulair Friesland is in 2015 opgericht door het Friese bedrijfsleven. De vereniging wil in 2025 tot de top 3 meest circulaire regio’s in Europa behoren en een voorbeeld zijn voor volgende generaties. De 100+ leden vormen een actief en open netwerk waarin bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken aan circulaire kansen en oplossingen. Circulair Friesland brengt partijen bij elkaar en jaagt het realiseren van concrete circulaire producten en diensten aan.

Voor meer informatie kijkt u hier.