03 september

Nieuwe regelingen Herstelpakket Lok op 1

Herstelpakket Lok op 1
De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Per 1 september zijn de volgende regelingen aan te vragen:

Als u een stageplaats aanbiedt en een stagiair aanneemt, kunt u gebruik maken van de regeling Stageplaatsen Fryslân 2020. U kunt, afhankelijk van de stageduur, een bedrag van €1000 of €1500 aanvragen voor bijvoorbeeld begeleiding, materiaal of stagevergoeding van de student.

De regeling Arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 is geschikt voor Friese ondernemingen die willen investeren in scholing voor hun medewerkers. De scholing kan ook ingezet worden voor de eigenaar(s) van de onderneming. Het subsidiepercentage is 70% van de gemaakte kosten, met een maximum van €4000.

Voor beide subsidies geldt dat deze maximaal twee keer per onderneming aangevraagd kunnen worden. Aanvragen van de subsidies kan via SNN. Verwachting is dat de overige regelingen uit het Lok op 1-pakket eind september bekend gemaakt worden.
Lees verder