12 april

Acht dorpen aan de slag met prijsvraagfase Waddenkust K(l)eigoed

Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor (financiële) ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

De geselecteerde de gereformeerde kerk in Sexbierum en de watertoren in Sint Jacobiparochie, de oude zuivelfabriek in Morra/Lioessens, het oude rechthuis in Kollum, een boerderij in Augsbuurt, een leegstaande winkel in Holwerd, een oude herberg/brouwerij in Ferwert en het Ruurd Wiersmahûs in Burdaard. Deze karakteristieke panden worden verbouwd tot hoogwaardige overnachtingsaccommodaties. De panden blijven zo behouden én ze leveren een bijdrage aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied. Zo wordt ingezet op cultuurtoerisme dat bijdraagt aan leefbaarheid en seizoensverlenging en uitgaat van de kwaliteit van het gebied.