08 november

Ambitie agenda 2030

Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde dat Fryslân in 2029, voor het derde opeenvolgende jaar, het beste van alle provincies scoorde op brede welvaart. Net als voorgaande jaren blijkt het toeristisch-recreatieve beleid (Gastvrij Fryslân 2030) de voornaamste motor van de Friese paradox: in geld (bnp) uitgedrukt minder welvarend, maar wel gelukkiger. Met als uitschieters de hoge waardering voor natuur, landschap en het woon- en leefklimaat in de provincie.

Het binnenlands bezoek zorgde voor een grote impus doordat zowel bezoekers van buitenaf, als lokale inwoners de natuur, ruimte, cultuur en diversiteit aan landschappen en steden in de provincie, (her)ontdekten. Ook LF2018, de coronapandemie en het beleid van slimme groei hebben bijgedragen aan de groei van het binnenlands bezoek.

Waar het gastvrijheidsbeleid zich gedurende de eerste, provinciale beleidsperiode (2019 – 2023) vooral richtte op slimme groei – met o.a. investeringen in logiesaccommodaties, waterrecreatie, dagrecreatie en destinatie- en datamanagement – werd in de daarop volgende jaren het blikveld verder verruimd.

In deze ambitie agenda, opgesteld door de TAF, worden de verschillende ambities voor 2030 beschreven en toegelicht. De ambities zijn op verschillende thema’s toegespitst zoals duurzaamheid, geluk & leefbaarheid, woon- en vestigingsklimaat, gebiedsgericht, en natuur & landschap.

De ambitie agenda leest u hieronder.

Ambitie agenda 2030