31 maart

Anderhalvemeter-regeling verlengd

De subsidieregeling ‘anderhalvemeter-regeling gastvrijheidseconomie’ is verlengd tot 1 oktober 2021.

Investeringen in noodzakelijke aanpassingen om uw bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten, kunt u voor materiaal en inhuur van derden, 50% subsidie aanvragen.

Voor meer informatie en aanvragen kijkt u hier.