30 november

Bent u ondernemer in de Friese gastvrijheidssector? Dan vragen wij even uw aandacht

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) wil binnenkort inventariseren welke kansen en/of bedreigingen u in de nabije én verdere toekomst als ondernemer belangrijk vindt. En met welke ondersteuning u hierin eventueel het meest geholpen bent.

Op basis van de antwoorden uit dit onderzoek willen wij ons programma verder aanscherpen en andere betrokken organisaties bewust maken op welke manier u als ondernemer het beste ondersteund kan worden.

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) gaat namens de TAF dit onderzoek uitvoeren onder de alle Friese ondernemers in de gastvrijheidssector. Als resultaat van dit onderzoek verwachten wij meer inzicht te krijgen in uw situatie, ambities en de doorvertalingen hiervan naar uw onderneming. Ook vragen wij u naar kansen en bedreigingen en naar situaties waarin u mogelijk extra ondersteuning kunt gebruiken. Wij hopen van harte dat u deelneemt aan het onderzoek! Als ondernemer wilt u tenslotte niet dat er alleen maar óver u wordt gesproken maar ook dat er met u wordt overlegd.

Uw voordeel

De TAF wil de resultaten van dit onderzoek gebruiken voor het programmeren van haar activiteiten in de komende jaren maar ook om andere organisaties bewust te maken van zaken die bij ondernemers leven. Daardoor kunnen wij u gerichter en wellicht (nog) beter ondersteunen en adviseren.

De rapportage van het onderzoek is voor u beschikbaar. Na afloop van het onderzoek  zullen wij het u graag toesturen. Dit geeft u inzicht in de situatie van u en uw collega’s!

Meedoen

U kunt tot 20 december 2022 deelnemen aan het onderzoek door op deze link te klikken.

Het invullen van de vragenlijst door ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem en niet herleidbaar verwerkt. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u mailen naar edeswart@fsp.nl.