11 maart

Bechikbaar Budget Scholenregeling Fryslân

Met uw klas op kamp of excursie? Vraag nu subsidie aan!

Scholen, instellingen, maar ook Friese ondernemers die verblijf of excursies aanbieden, kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Precies daarvoor is de regeling verblijf en groepsexcursie bedoeld.

Scholen en instellingen in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor een verblijf bij een groepsaccommodatie of bij een onderneming die groepsexcursies in Fryslân aanbiedt. Aanvragen kan nog tot 1 april 2022. De activiteit moet plaatsvinden voor 30 december 2022.

Voortgezet onderwijs kan één aanvraag indienen per vestiging. Voor MBO, HBO en WO-instellingen is het mogelijk om per studierichting of studiesector een aanvraag in te dienen. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- per aanvraag.

Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht op: www.fryslan.frl/verblijfenexcursie