24 augustus

Bezoek Tweede Kamerleden

Afgelopen vrijdag zijn een aantal betrokken Tweede Kamerleden op werkbezoek in Friesland, Groningen en Drenthe geweest.

Naast dat er over de gevolgen van Covid-19 voor de toeristische sector werd gesproken, heeft Gerard Kremer, voorzitter Toerisme Alliantie Friesland, een exemplaar van het boek over de Icoonprojecten overhandigd aan Aukje de Vries (VVD).

Het is goed om te zien dat de (politieke) betrokkenheid bij de sector groeit en de toegevoegde waarde voor o.a. de leefbaarheid van eigen inwoners wordt erkend.

Meer informatie over de icoonprojecten leest u hier: https://www.taf.frl/projecten/icoonprojecten/