25 augustus

Bezoekersonderzoek Fryslân: helpt u mee de natuurgebieden in Fryslân te verbeteren?

Om erachter te komen hoe bezoekers van natuurgebieden in Fryslân deze natuurgebieden waarderen, zijn de terreinbeheerders van Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer samen met de Provinsje Fryslân, Merk Fryslân en Toerisme Alliantie Friesland het bezoekersonderzoek gestart. Met dit onderzoek willen de samenwerkende partijen er onder andere achter komen wat de populaire gebieden zijn in Fryslân, welke activiteiten er worden ondernomen en hoe deze uitstapjes worden gewaardeerd. De uitkomsten van het onderzoek helpen bij het maken van toekomstige keuzes over recreatiemogelijkheden en voorzieningen.

Heeft u onlangs een natuurgebied bezocht in Fryslân? Vul dan nu het bezoekersonderzoek in via https://www.fryslan.frl/bezoekersonderzoek en help mee met het verbeteren van natuur en recreatie in onze provincie.