10 januari

Bijeenkomsten Friese IJsselmeerkust in Makkum, Workum en Stavoren

Er wordt gewerkt aan het versterken van de Friese IJsselmeerkust. In de gemeente Súdwest-Fryslân, onder andere bij Makkum, Workum en Stavoren. De samenwerkende partijen organiseren daarom eind januari en begin februari een aantal bijeenkomsten.

Voor de komende 30 jaar zijn, ook op basis van inbreng uit de mienskip, wensen en ambities beschreven voor de Friese IJsselmeerkust. Deze ambities zijn in samenwerking met provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip tot stand gekomen. Op basis hiervan is een Fries ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050 geschreven.

Tijdens de online bijeenkomsten wordt er meer vertelt over de initiatieven en of deze nog actueel zijn. Wellicht heeft u nog ideeën die toegevoegd moeten worden.

U kunt zich aanmelden voor een van de volgende online bijeenkomsten:

Stavoren en omgeving dinsdag 25 januari 2022

Makkum en omgeving donderdag 27 januari 2022

Workum en omgeving woensdag 2 februari 2022

Lemmer en omgeving donderdag 3 februari 2022

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen naar secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl.

Meer informatie vindt u hier.