12 januari

CIRCO Track levert mooie ambities en ideeën

Van multifunctioneel circulair sanitairgebouw tot innovatieve scheepsbouwmethodes en lokale beddenketens: CIRCO track levert mooie ambities en ideeën.

Donderdag 7 januari was de laatste dag van de CIRCO Circular Business Design Track Toeristisch-Recreatieve sector Friesland. De track heeft fantastische ambities en ideeën opgeleverd voor de deelnemende ondernemers. Naast directe impact levert het ook inspirerende voorbeelden op van kansen en mogelijkheden van circulaire ondernemen in de gastvrijheidssector.

De track bestond uit drie dagen waarbij de deelnemers aan de hand van de CIRCO methodiek aan de slag gingen met een concreet vraagstuk in hun bedrijf. De start was een analyse van de huidige situatie en beantwoorden van vragen als: Waar zit waardeverlies? Wie doet of levert wat in mijn ‘keten’, Wat is de ‘afterlife’ van de materialen en producten die ik gebruik? De grootste kansen werden geselecteerd en vertaalt naar nieuwe ontwerpen en nieuwe businessmodellen. Dit vroeg anders denken, creativiteit en nieuwe samenwerkingen. Een intensief proces dat de deelnemers aan het denken zette en anders leerde kijken naar producten en diensten.  Enkele reacties: ‘Ik dacht dat ik al best goed bezig was maar nu ga je echt verder denken en doen’. ‘Normaal schrijf je meubilair na 7 jaar af en voer je het af; nu ga je bij ontwerp al nadenken wat doe ik er na 7 jaar mee en kan ik niet anders fabriceren?

De track leverde mooie ambities en ideeën op zoals:

  • Multifunctioneel en circulair sanitairgebouw;
  • Ontwikkeling voor een circulaire lokale keten van bedden; geen bed gaat meer van het eiland Terschelling;
  • Met nieuwe functies en circulaire benadering monumentale gebouwen zichzelf laten onderhouden;
  • Aangespoelde zeecontainers hergebruiken voor recreatieverblijf;
  • Nieuwe grondstoffen en bouwmethodes in de jachtbouw om polyester te vermijden en meer maatwerk te bieden.

 

De provincie Fryslân stimuleert circulair denken en doen

Het is enorm inspirerend om met de uitkomsten van deze eerste track het circulair denken en doen in de provincie een impuls te geven. Dit onderschrijft ook de Provincie Fryslân. In haar beleid Gastvrij Fryslân zet de provincie in op het verduurzamen en circulair maken van de sector. De CIRCO Track is één manier om deze circulaire beweging op gang te brengen. De provincie stelt een budget beschikbaar om te stimuleren dat de ontwikkelde plannen worden gerealiseerd tot zichtbare en tastbare best-practises en de opgedane kennis in de track breed gedeeld en verspreid wordt onder de Friese toeristisch-recreatieve ondernemers.  Een jury, bestaande uit Avine Fokkens-Kelder (gedeputeerde provincie Fryslân), John Vernooij (Vereniging Circulair Friesland), Gerard Kremer (Toerisme Alliantie Friesland) & Tom Evers (CIRCO Nederland), gaat de ontwikkelde plannen beoordelen.

Tijdens de week van de Circulaire Economie (1 februari – 6 februari) wordt bekend gemaakt welke plannen een stimuleringsbijdrage krijgen om het plan uit te gaan voeren.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Hanneke Schmeink (hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl), aanjager Toerisme Vereniging Circulair Friesland of Marjan Soepboer (marjansoepboer@ynbusiness.nl), Ynbusiness/Toerisme Alliantie Friesland.