20 november

CIRCO Track toeristisch-recreatieve sector van start

Op 23 november start in Friesland de CIRCO Circular Business Design Track Toeristisch-Recreatieve sector. Het is voor het eerst dat in Friesland zo’n grote groep ondernemers uit de Friese gastvrijheidssector met circulair ontwerpen en businessmodellen aan de slag gaat. Juist in deze bijzondere tijd bijzonder mooi dat zoveel ondernemers concreet gaan werken aan een circulaire toekomst en met elkaar een beweging op gang brengen.

In de driedaagse workshop gaan 20 ondernemers aan de slag met 11 uitdagingen in hun bedrijf. Tijdens de track (georganiseerd door Circulair Friesland, Ynbusiness/TAF, TCF en CIRCO) – verkennen de ondernemers duurzame circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen voor onder andere het bouwen van chalets en sanitairunits of de inrichting van groepsaccommodatie of hotelkamer. Daarmee vergroten de deelnemers hun concurrentiekracht en creëren nieuwe waarden voor hun bedrijf en de gasten van Friesland.

Inspirerende cases voor de hele sector

De CIRCO Track is een landelijk uitgezette methode om ondernemers en creatieve professionals te helpen producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen. Circulair Friesland, Ynbusiness, Toerisme Alliantie Friesland en Toerisme Collectief Friesland hebben de krachten gebundeld om een track in de provincie te organiseren. Het doel is Friese ondernemers te stimuleren en faciliteren naar een meer circulaire bedrijfsvoering.

De provincie Fryslân stimuleert circulair denken en doen

Het is enorm inspirerend om met de uitkomsten van deze eerste track het circulair denken en doen in de provincie een impuls te geven. Dit onderschrijft ook de Provincie Fryslân. In haar beleid Gastvrij Fryslân zet de provincie in op het verduurzamen en circulair maken van de sector. De CIRCO Track is één manier om deze circulaire beweging op gang te brengen. De provincie stelt een budget beschikbaar om te stimuleren dat de ontwikkelde plannen worden gerealiseerd tot zichtbare en tastbare best-practises en de opgedane kennis in de track breed gedeeld en verspreid wordt onder de Friese toeristisch-recreatieve ondernemers.

Voor vragen kun je contact opnemen met Hanneke Schmeink (aanjager Recreatie & Toerisme) via 06 – 27270769 of hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl