08 februari

Circulair denken is de nieuwe mindset!

Ondernemers uit de Gastvrijheidssector gingen najaar 2020 aan de slag  met circulair denken & doen door deel te nemen aan een CIRCO track. De circulaire plannen en projecten – voortgekomen uit deze training – zijn door een jury beoordeeld. Eva Meijer van Hoora Watersport uit Heeg heeft met haar idee ‘Hoora 3.0’ de 1e prijs ad. 10.000,-  gewonnen. Deze stimuleringsbijdrage van de provincie gaat ze inzetten om haar idee: een elektrische circulaire sloep door te ontwikkelen.    

Tijdens het Frysk Toerisme Kongres van Merk Fryslân op 8 februari werden de 3 prijswinnaars door Avine Fokkens-Kelder – gedeputeerde provincie Fryslân – bekend gemaakt. ‘We willen ons als circulaire provincie profileren. Ik waardeer enorm dat de gastvrijheidssector daar mee in investeert’, zegt de gedeputeerde. ‘Super inspirerend, circulair denken wordt mindset!’ stelde  John Vernooij (vz. Vereniging circulair Friesland) na de jurybijeenkomst, waarbij alle deelnemers hun circulaire ideeën/businessmodellen presenteerden. De jury was unaniem onder de indruk van de creativiteit en de denkwijze richting circulariteit van de deelnemers en de beweging die dat in de hele keten op gang brengt.

De tweede prijs werd gewonnen door Herman Schreuder van Post-Plaza Hotel & Grand Café die met de herbestemming & circulaire inrichting van het naastgelegen pand zijn bedrijf toekomstbestendig gaat uitbreiden. Melis de Vries van Terschelling Recreatie heeft met zijn ‘strandjutten als circulaire image building’ de derde prijs gekregen.

De CIRCO track is onderdeel van een landelijke methodiek om ondernemers en creatieve professionals te ondersteunen bij het  (her-) ontwerpen van  producten, diensten en businessmodellen  om daarmee daadwerkelijk circulair te ondernemen.

De jury bestond uit Avine Fokkens-Kelder, John Vernooij (vz. Vereniging Circulair Friesland), Gerard Kremer (vz Toerisme Alliantie Friesland), Tom Evers (CIRCO).

Meer informatie over de CIRCO track kunt u vinden op www.taf.frl of www.circulairfriesland.frl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hanneke Schmeink, aanjager Recreatie & Toerisme bij Vereniging Circulair Friesland, telefoonnummer 06-27270769.