22 juli

Circulaire horeca in Friesland en de Friese Doorlopers Community

Uitkomsten van het eerste jaar werken aan de circulaire economie in de bredere gastvrijheidssector.

Onlangs hebben het lectoraat Sustainability in Hospitality and Tourism van de NHL Stenden Hotel Management School, met ondersteuning van en in samenwerking met Circulair Friesland, en een kerngroep van zes horecaondernemers het eerste jaar afgesloten van het initiatief ‘Circular Hospitality in Friesland’, een project dat financieel wordt ondersteund door KIEM HBO.

Het was een succesvol en inspirerend projectjaar, dat een goed begin vormde voor het initiatief om ondernemers die geïnteresseerd zijn in circulariteit bij elkaar te brengen: de Friese Doorlopers. Van de initiële groep van zes ondernemers is het project gegroeid naar meer dan 50 ondernemers, experts en andere stakeholders.

Met de ondersteuning van Circulair Friesland zijn er vier verschillende focusgroepen samengesteld, ieder met een eigen onderwerp. In de focusgroep bijeenkomsten is gewerkt aan het samenbrengen van ondernemers, netwerken en het onderzoeken van oplossingen voor verschillende problemen:

 1. Circulaire plastics in de Friese horeca;
 2. Het upcyclen van koffiedik en sinaasappelschillen;
 3. Het hergebruiken en verminderen van (grijs) water;
 4. Nieuwe storytelling voor Friesland: een circulaire bestemming.

Deze focusgroep bijeenkomsten hebben de basis gelegd voor het verder uitwerken van de verschillende onderwerpen. Een volgende stap in de transitie naar een circulaire economie werd gevormd door het indienen van een SIA RAAK MKB-projectvoorstel voor:

 • Een plasticvrije Friese horeca;
 • Een uitwerking van het sluitend maken van de koffiedik- en sinaasappelschillencyclus;
 • Een fact sheet ‘trias aqua’ met betrekking tot het verminderen van waterconsumptie en manieren hoe water hergebruikt kan worden.

De uitkomsten van iedere focusgroep en een impressie van het allerlaatste Circulair Café zijn te zien in de visuele samenvattingen die gemaakt zijn door Studiovanbeek:

Sustainability en Tourism

Uitkomsten van focusgroep

 1. Circulaire plastics in de Friese horeca;
 2. Het upcyclen van koffiedik en sinaasappelschillen;
 3. Het hergebruiken en verminderen van (grijs) water;
 4. Nieuwe storytelling voor Friesland: een circulaire bestemming;
 5. Circulair Café: de uitkomsten van alle focusgroep bijeenkomsten en de vervolgstappen.

 

Wilt u samenwerken met de Friese Doorlopers of meer informatie over de initiatieven en vervolgstappen? Neem contact op met: lucia.tomassini@nhlstenden.com