02 oktober

Continu Bezoekersonderzoek gaat van start

Wil je meer weten van je gasten?

In samenwerking met de Provincie Fryslân worden toeristische organisaties geholpen om op een eenvoudige manier informatie te verzamelen over hun gasten. Het onderzoek onder je gasten duurt enkele minuten en is anoniem. Het project wordt gefinancierd door Provincie Friesland en de verzamelde gegevens zijn beschikbaar voor elke locatie en zal (geanonimiseerd) worden gebruikt om provincie-brede inzichten te verzamelen.

Hoe meld je je aan?

Elke locatie kan zich aanmelden voor een unieke QR-code: https://surveyfriesland.marketresponse.nl  Vanaf november zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd waarin de eerste inzichten gedeeld worden met elkaar. Na aanmelding ontvang elke locatie per mail de digitale QR-code en (per post) 4 posters en 250 leaflets (NL/ENG). Let wel: Je kunt ook een aantal eigen vragen stellen aan je gasten. Wil je weten welke vragen aan de gasten worden gesteld: bekijk ze dan alvast via bijgaande testlink https://web4.marketresponse.nl/p/3370402/

Voor vragen kun je mailen met Roger Davids van Merk Fryslan, roger@merkfryslan.nl

De online vragenlijst is beschikbaar voor verblijfsaccommodaties, evenementen, horeca, terreinbeheerders, waterrecreatie, musea en dagrecreatie. Dit is een unieke en vooruitstrevende aanpak in Nederland om gegevens te verzamelen over gasten. De inzichten worden gepubliceerd op het platform https://gastvrijheidsmonitor.frl