06 mei

Continu Bezoekersonderzoek

Wil je meer weten van je gasten?

In samenwerking met de Provincie Fryslân worden toeristische organisaties (verblijfsaccommodaties, evenementen, horeca, terreinbeheerders, waterrecreatie, musea en dagrecreatie) geholpen om op een eenvoudige manier informatie te verzamelen over hun gasten. Het onderzoek onder je gasten duurt enkele minuten en is anoniem. Het project wordt gefinancieerd door Provincie Friesland en de verzamelde gegevens zijn beschikbaar voor elke locatie en zal (geanonimiseerd) worden gebruikt om provincie-brede inzichten te verzamelen. Vanaf juli zijn we gestart met een pilot voor de verblijfsaccommodaties.

Hoe meld je je aan? Elke locatie kan zich aanmelden voor een unieke QR-code: De vragenlijst voor de andere sectoren komen in september beschikbaar, maar iedereen kan zich wel alvast aanmelden. Vanaf november zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd waarin de eerste inzichten gedeeld worden met elkaar.

Na aanmelding ontvang elke locatie per mail de digitale QR-code en (per post) 4 posters en 250 leaflets (NL/ENG). Let wel: zodra het definitieve platform wordt opgeleverd (september) kun je ook een aantal eigen vragen stellen aan je gasten. Wil je weten welke vragen aan de gasten van accommodaties worden gesteld: bekijk ze dan alvast via bijgaande testlink. Voor elke sector komt er een aangepaste vragenlijst en worden verschillende stakeholders betrokken bij het opstellen van de vragenlijst.

Voor vragen kun je mailen met Roger Davids van Merk Fryslân.

Meld je aan