29 april

COVID-19

Wat voor veel ondernemers in de gastvrijheidseconomie een mooi jaar leek te worden (cultuur, logies, leisure, horeca etc.) is op 16 maart met een keiharde klap tot stilstand gebracht.

Eind februari heeft het Coronavirus (Covid-19) Nederland bereikt. Sindsdien heeft de overheid diverse maatregelen genomen om de verspreiding er van te beperken. Op 21 april is een verlenging van de maatregelen bekend gemaakt. Dat raakt niet alleen de maatschappij, ook ondernemers worden hierdoor geraakt.

De gastvrijheidsector is erg diep geraakt. Het dagelijks leven in Friesland is grotendeels preventief gesloten, in ieder geval tot 19 mei, zoals horeca, musea, dagactracties etc. etc. Dit brengt veel onzekerheden met zich mee, wanneer mogen we weer open en wat mogen we dan wel/niet in verband met de ‘1,5 meter economie’?

Vanuit de TAF zit Gerard Kremer (vz.) met de provincie rond de tafel om gezamenlijk een actieplan te ontwikkelen voor ondernemers in de gastvrijheidsector. Heeft u input die meegenomen kan worden, geef dit dan aan ons door!

Op de speciale Coronapagina van Ynbusiness zijn alle landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen op een rij gezet. Heeft u andere vragen over de impact van Corona op uw bedrijf? Neem dan contact op met Marjan Soepboer, 06-21625681