07 januari

Enquête naar waarde Waddenvoedselproducten

Het programma Waddenvoedsel doet onderzoek naar de bekendheid en waarde van  streekproducten in het waddengebied. Er komen enquêtes voor zowel bewoners en bezoekers als voor ondernemers uit het gebied.

In het waddengebied zijn veel verschillende streekproducten verkrijgbaar. Al deze streekproducten vertellen iets over de plek van herkomst: de bodem, de weerselementen, historie, smaak en het gebruik ervan in oude en nieuwe recepten. Die combinatie van factoren en kenmerken geven het product (meer)waarde.

In april vorig jaar startte het programma Waddenvoedsel met als doel meer bekendheid te geven aan de duurzame productie van waddenvoedsel, streekproducten met een groene voetprint, kennis, opleiding, nieuwe receptuur en het vermarkten ervan.

Voor de ondernemers in het gebied start begin 2022 een impactmeting. In dat onderzoek wordt ingegaan op de waarde van streekproducten en op regionale samenwerkingsacties en het effect daarvan.

Op dit moment is er een onderzoek gaande onder de bezoekers en bewoners van het Waddengebied waarin wordt gemeten wat de bekendheid en waarde is van de streekproducten.

Als ondernemer kunt u deze enquête delen met uw gasten en bezoekers om in te vullen.