21 november

Europees Succes voor de Friese Gastvrijheidssector!

Grutsk en Goed Nieuws!

Onlangs heeft het Europese ‘Interegg North Sea Program’ het project Speeding up Sustainability Skills (3ST) goedgekeurd. Hiermee kunnen we het Friese speerpunt Tourism & Hospitality versterken. Voor de Friese partners is een bedrag van € 600.000,- beschikbaar gesteld.

Zowel Friesland als zeeland ontvangen veel bezoekers. Daarbij is verduurzaming van de sector, gezien het grote aandeel MKB-ers in deze sector een belangrijke opgave. De verduurzaming van de sector gaan Friesland en Zeeland in samenwerking met Europese partners aan.

3ST stimuleert het vergroten en creëren van circulaire en duurzame vaardigheden, en nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers, overheden en organisaties met als doel om duurzame transities te versnellen.

Aan dit project nemen een groot aantal partijen deel:
Circulair Friesland, Provincie Fryslân en de IPF programma’s: Toerisme Alliantie Friesland en Ynbusiness (onderdelen van Innovatiepact Fryslân)