18 juni

Friese Circulaire Inspiratieroute

Friese Circulaire Inspiratieroute: koppelingen en kansen voor gastvrijheidssector

De gastvrijheidssector groeit en heeft een forse voetafdruk. Tegelijkertijd vindt er een omslag plaats in denken. Gasten hechten meer en meer waarde aan betekenisvol, puur, lokaal en duurzaam. Niet alleen thuis, maar ook op vakantie is er aandacht voor het verminderen van de voetafdruk.

Onderscheiden met circulariteit

Voor toeristisch-recreatieve bedrijven is het interessant om met circulaire producten en diensten onderscheidend te zijn en de gast van de toekomst te bedienen. Daarnaast is de sector, door het directe contact met gasten de sector een belangrijke inspiratie en informatiebron voor consumenten. Wat weer belangrijk is voor de zichtbaarheid en ontwikkeling van Fryslân als circulaire bestemming.

Inspireren en informeren

In gesprekken krijgen we vaak vragen. Wat is de circulaire economie? Wat ik kan ik ermee? En waar vind ik praktische voorbeelden en informatie? Met de Friese Circulaire Inspiratieroute (klik hier om te downloaden) voor de toeristische-recreatieve sector willen we graag een eerste antwoord op die vragen geven. De ambitie van de routekaart is niet om volledig te zijn, wél om te inspireren, te informeren en het gesprek op te starten.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Hanneke Schmeink, aanjager Recreatie & Toerisme, via 06-27270769 of hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl.