28 maart

Friese Doorlopers Bijeenkomst

Maandag 4 april van 15:30 tot 16:30 zijn ondernemers uit de Friese gastvrijheidssector van harte welkom om de online Friese Doorlopers Bijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen uit duurzaamheids onderzoeken vanuit de Friese Doorlopers, u updaten over wat er tot nu toe behaald is en wat de plannen zijn voor de komende maanden.

De agenda:

  • Introductie nieuwe Junior Project Assistent Livia Westgeest
  • Ontwikkelingen SIA RAAK MKB Project voorstel
  • Nieuwe onepage website van de TAF & Circulair Friesland: circulair gastvrij
  • Uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het upcyclen van sinaasappelschillen & koffiedik in Friesland

Datum: Maandag 4 april

Tijd: 15:30-16:30

Aanmelden: Graag inschrijven via Google Forum zodat we op hoogte kunnen blijven van de omvang van de bijeenkomst.

Locatie: Online via Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVkZDM2M2ItNWU2NS00NjY5LThiZTctZDMxMDYxMDFiYTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22016a9e48-ba0b-49f4-97f8-a88352164e58%22%2c%22Oid%22%3a%22f7f3da5d-b0ad-45c9-9cb4-3963a74d6a47%22%7d

Deze bijeenkomst is een samenwerking tussen Circulair Friesland, de TAF en NHL Stenden Hotel Management School.

We kijken ernaar uit om u 4 april online te kunnen ontvangen!