11 april

Gastvrij Fryslân jaarverslag 2022

Het programma Gastvrij Fryslân 2028 is nu een aantal jaren actief en we mogen constateren dat dit heel goed is aangeslagen bij de partners in wat we de “triple helix” noemen: ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden hebben het programma enthousiast omarmd. Met veel elan is de gastvrijheidssector hiermee aan de slag gegaan en dat is zo gebleven, ook tijdens de moeilijke coronajaren. Fryslân mag er trots op zijn dat het met deze samenwerking koploper is in ons land!

Dat is niet alleen van belang voor de sector Recreatie en Toerisme zelf, maar ook voor de inwoners en bezoekers van Fryslân: het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Brede Welvaart in onze provincie. Dit jaaroverzicht over 2022 nodigt u uit kennis te nemen van wat er in het afgelopen jaar tot stand is gebracht en welke impact het programma ‘Gastvrij Fryslân’ heeft gehad op de inwoners en bezoekers van Fryslân. Om de positieve trend ook voor de toekomst vast te houden is continuïteit, lange adem en volharding nodig. De samenwerkingspartners in de triple helix gaan daar voor!

Lees het hele jaarverslag via onderstaande knop.

Jaarverslag 2022