18 mei

Gastvrijheidssector & werkgeverschap

Op 16 mei jongstleden kwamen ondernemers uit de gastvrijheidssector van Friesland, Groningen en Drenthe – gefaciliteerd door de overheid – in gesprek met het elkaar, werknemers en het onderwijs. Onderwerp van de enerverende en inspirerende bijeenkomst was de samenwerking op de huidige (krappe) arbeidsmarkt met als inzet een toekomstbestendige sector met veel (groei) potentie voor medewerkers.

In diverse inspiratiesessies wisselden de, in grote getale aanwezige, ondernemers met elkaar van gedachten over diverse prangende vraagstukken m.b.t. de arbeidsmarkt in de sector. Daarbij werden verwachtingen van werkgevers zowel als van werknemers uitgesproken. Zoals: hoe verhouden de verschillen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ generatie zich. Hoe stimuleer je nieuw talent en betrek je deze in je bedrijf.

De krapte op de arbeidsmarkt vergroot de uitdagingen van de ondernemers. Onderling hebben ze goede voorbeelden met elkaar gedeeld om ervoor te zorgen dat je als werkgever in de gastvrijheidssector een aantrekkelijke werkgever bent en blijft. Daarbij draait het niet alleen om het salaris. Zorg voor een goede werksfeer met een team wat op elkaar is ingespeeld, wees als werkgever zichtbaar binnen het bedrijf, ontwikkel een community met bedrijven in de omgeving voor personeelskorting en geef voldoende aandacht aan opleiding en ontwikkeling van de werknemers zijn een aantal ideeën die werkgevers hebben uitgewisseld.

Personeelskrapte op de arbeidsmarkt is nu een gegeven; door verbinden en samenwerking tussen ondernemers onderling en ondernemers met het onderwijs kunnen we personeel in én voor de sector mooie ontwikkelkansen bieden. Vanuit de drie noordelijke provincies zijn er dan ook bijdragen geleverd aan het RIF – Regionaal Investerings Fonds – t.b.v. de aanvragen om de koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs in deze sector te verstevigen. Avine Fokkens, gedeputeerde Provincie Fryslân: “Door te werken in de gastvrijheidssector maak je anderen en jezelf gelukkig, en dat telt!”