10 juni

Herstelpakket Provincie Fryslân

De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis met het herstelpakket Lok op 1: No en Moarn.

Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Dit pakket is een aanvulling op de maatregelen van het Rijk en de maatregelen die wij en de gemeenten eerder genomen hebben. We werken hard om deze regelingen zo snel mogelijk, na besluitvorming in Provinciale Staten op 24 juni, te lanceren. Zo kunnen deze maatregelen nog in het tweede en derde kwartaal van 2020 uitgevoerd worden.”

Het pakket speelt in op behoeften die leven binnen de mienskip. Daarbij wordt ingezet op circulaire economie, gastvrijheid, cultuur, leefbaarheid, zorg en onderwijs, zodat de regio aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en recreëren. Het herstelbeleid draagt op deze manier ook bij aan de ambitie uit het Bestuursakkoord 2019-2023 Geluk op 1 om in Fryslân vooral te investeren in kwaliteit van leven.

Lees verder