23 juni

Jaarverslag 2022 & Jaarplan 2023 Innovatiepact Fryslân

Als Friezen zijn we goed in het zelf – samen – doen! Vanuit deze grondhouding werken de Friese ondernemers, onderwijs en overheden met elkaar samen vanuit één gedeelde economische samenwerkingsagenda voor Fryslân. Voor een veerkrachtige en toekomstbestendige Mienskip waar iedereen mee kan doen. Het is een agenda die niet alleen strategisch richting geeft van een lineaire naar een circulaire economie. Maar het is ook een ‘actieagenda’ met concrete aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s om innovatie, het verdienvermogen en leefomgeving in Fryslân te versterken. Onze ambitie Europese koploper circulaire economie: een schoon, gezond en gelukkig Fryslân.

In het jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023 worden specifieke programma’s en initiatieven uitgelicht met informatie over resultaten, impact en toekomstperspectieven. Het biedt waardevolle inzichten in de vijf economische speerpunten en de wijze waarop ondernemerschap, kennis, innovatie en samenwerking wordt gestimuleerd. Als pact blijven we bouwen aan een vitaal en veerkrachtig Fryslân. Niet meer, maar beter. Waar het fijn leven is. Waar volop kansen zijn om te ondernemen en te leren. Het komende jaar staat, voor wat ons betreft, in het teken van doorpakken en samen impact maken voor een schoon, gezond en gelukkig Fryslân, waar iedere dag weer innovaties de Mienskip van morgen vormgeven.

We nodigen u van harte uit om het jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023 online te bekijken: Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023.