07 februari

Kick-off Sliepe yn’e Takomst

Uniek circulaire samenwerkingsproject gestart

Dinsdag 6 februari was de kick-off van ‘Sliepe yn ‘e takomst’ een project waarin samenwerking en kennisdelen op het gebied van biobased/circulaire bouwen centraal staat. In een bomvol Biosintrum te Oosterwolde gaf wethouder Bauke Dam, namens de 5 samenwerkende partijen het ‘startschot’ voor dit – voor Nederlandse begrippen – unieke project.

Met dit project wordt ingezet op een nauwe samenwerking tussen 7 Friese aannemers, recreatieondernemers, architecten én het onderwijs (MBO/HBO) met als doel kennis verkrijgen en delen op het gebied van biobased/circulaire bouwen voor/in de Friese gastvrijheidssector. Het project draagt bij aan het verbeteren en in samenhang ontwikkelen van alle zeven pijlers van de circulaire economie; energie, water, materiaal, biodiversiteit én welzijn, naast maatschappelijk bijdrage en de extra waarden aan de hand van het verhaal, cultuur en kwaliteiten van Friesland.

De 7 teams bestaan uit;

  • Camping Vrijhaven, Heeg, Bouwbedrijf J. Heeringa, Witmarsum, Buro Grooter, Grou
  • It Wiid, Earnewâld, ECOhûs, Wons, Alynia Architecten
  • Smûk Recreatie, Echtenerbrug, Bouwbedrijf P.R. de Jong, Hoornsterzwaag, Wind Architecten, Drachten
  • De Jerden, Sleat, Bouwbedrijf Postma, Kootstertille, Zantman Architecten, Leeuwarden
  • De Rakken, Wâldsein, Kramers Bouwbedrijf Friesland, Sint Nicolaasga, Achterbosch Architecten, Leeuwarden
  • Recreatiepark De Uilenburg, De Hommerts, Hekstra, Damwâld, BorrenStalenhoef, Leeuwarden
  • Súdermar Planontwikkeling, Warns, Agricola Bouw, Warns, INBO, Heerenveen

Met veel enthousiasme zijn de teams aan elkaar voorgesteld en zijn de eerste ideeën – van cocon tot woonark – al gepresenteerd. Eind juli moeten alle teams een ontwerp klaar hebben, welke tijdens een grote oploop in september in Theater Sneek gepresenteerd zullen worden. Alle kennis die tijdens het proces en het ontwerpen door de teams is opgedaan wordt ter beschikking gesteld via een online platform op de site van Vereniging Circulaire Friesland. Oarshûs (van; Gerrit Hiemstra, Doeke van Wieren en Nicolaas van Everdingen) begeleid de teams tijdens dit ontwikkel traject.

De 5 samenwerkende partijen in dit project zijn; Bouwend Nederland, Toerisme Alliantie Friesland, St. Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland, Vereniging Circulair Friesland & Gemeente Súdwest-Fryslân

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Marjan Soepboer – programmamanager Toerisme Alliantie Friesland; 06-21625681/marjansoepboer@taf.frl.