31 oktober

Lancering Trainingsplatform Fryslân: zorgen voor een nog warmer welkom!

Zorgen voor een nog gastvrijere en toegankelijker provincie. Zodat toerist en inwoner zich nog meer welkom voelen en goed de weg weten te vinden. Dat is kort samengevat het doel van het gelanceerde Trainingsplatform Fryslân op 31 oktober 2022. Met diverse onlinetrainingen kan iedereen die in de recreatieve en toerismesector werkzaam is, vanaf nu via dit platform zijn kennis vergroten. Daarmee worden onder andere meer bezoekers aangetrokken en wordt er extra ingezet op gastvrijheid.

Het Trainingsplatform Fryslân is een initiatief van de vier regiomarketingorganisaties (Het Andere Friesland, Geïnspireerd Door Een Oude Zee, Land in Friesland en VVV Waterland van Friesland), Merk Fryslân en de provinciale opgave Dagrecreatieve Netwerken. De opgave is onderdeel van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Fryslân. De trainingen zijn gemaakt in samenwerking met een groot aantal partijen, zoals de vier regiomarketingorganisaties, Circulair Friesland, Merk Fryslân, Toerisme Alliantie Friesland (TAF), Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden en een aantal andere opgaven vanuit het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028. “Alle onlinetrainingen kunnen gratis worden gevolgd”, vertelt projectleider Hendrina Zijlstra.

Kennis delen met de regio

De onlinetrainingen zijn bedoeld voor onder anderen ondernemers, toeristische medewerkers en vrijwilligers. “We willen hen graag ondersteunen met toeristische informatie over de provincie en de recreatiemogelijkheden die er zijn”, aldus Hendrina. “Het Trainingsplatform Fryslân is een platform waarin regio-overstijgend kennis wordt gedeeld door verschillende partijen. Zo kun je bijvoorbeeld een marketingtraining over reviews volgen. Daarmee word je geholpen om meer en betere reviews binnen te halen op een professionele manier. Heel belangrijk, want 95 procent van de mensen besteedt minimaal dertig minuten aan het lezen van ervaringen van anderen. Reviews zijn dus van groot belang voor mensen in het maken van een keuze.”

Officieel gelanceerd

Het Trainingsplatform Fryslân werd officieel gelanceerd in Gorredijk. Hiervoor was een groot aantal mensen uitgenodigd dat in de toeristische sector werkzaam is. Onder de genodigden waren ondernemers, vrijwilligers van VVV’s en Toeristische Informatie Punten (TIP) en natuurlijk de initiatiefnemers van het platform. “Onze vrijwilligers en baliemedewerkers zijn van groot belang voor onze organisatie. Samen met onze leden zijn zij het gastvrije gezicht van onze regio.”, vertelt Simonia de Boer. Zij is grondlegger van het platform en is werkzaam bij VVV Waterland van Friesland. “Met dit trainingsplatform willen we hen nog actiever informeren, inspireren en opleiden tot goede gastheren en -vrouwen.”

Zes trainingen online, meer volgen

Op dit moment zijn er op het platform zes trainingen te volgen. Op termijn worden dit er volgens Hendrina en Simonia meer. “We kijken naar de wensen en behoeften die er zijn. E-learnings over onder meer ‘Social media’ en ‘Elfsteden’ zijn al in de maak.” De trainingen die nu online staan, behandelen verschillende thema’s. ‘Duurzaam en circulair ondernemen’ biedt informatie over hoe je duurzaam kunt werken. Met ‘Koloniën van Weldadigheid’ leer je alles over een bijzondere geschiedenis van Friesland, Drenthe en Overijssel. Op die manier kun je jouw bezoekers enthousiasmeren. Om meer bezoekers te trekken zijn er de trainingen ‘Aan de slag met reviews’, ‘Duitse markt’, ‘Hoe ontvang ik Duitse gasten?’ en ‘Gastvrij Fryslân’. “We zoomen deels specifiek in op Duitse gasten”, geeft Simonia aan. “We ontvangen in onze provincie jaarlijks heel veel Duitse gasten. Zij hebben bepaalde verwachtingen en hebben hun eigen gewoontes. Met heel kleine dingen zorg je er al voor dat een Duitse gast tevreden naar huis gaat en weer terugkomt.”

Over Gastvrij Fryslân 2028

Het zorgen voor een gastvrije provincie met onder meer tools als het trainingsplatform wordt gerealiseerd vanuit de opgave Dagrecreatieve Netwerken. Dit is onderdeel van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Friesland. Dagrecreatieve Netwerken richt zich op zowel op de fysieke verbinding tussen de toeristische dagrecreatie als op de samenwerking tussen netwerkpartners. Er wordt gewerkt aan het vindbaar, boekbaar en beleefbaar maken van routes, bezienswaardigheden, thema’s, verhaallijnen, evenementenagenda’s en toeristische arrangementen.

Het trainingsplatform vindt u hier.

Foto: Lydia Annema