08 mei

Belang passende maatregelen voor getroffen toeristische sector

De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme in Fryslân erg hard. De Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) heeft het European Tourism Futures Institute (ETFI) van NHL Stenden Hogeschool opdracht te geven om in beeld te brengen welke economische gevolgen de coronacrisis heeft voor de toeristische ondernemers.

In totaal hebben 389 ondernemers de vragenlijst (grotendeels) ingevuld waarbij een scheiding gemaakt is tussen logies, horeca en overige. Uit dit onderzoek blijkt dat, uitgaande van de maatregelen en regelingen tot 11 mei, het directe omzetverlies in de toeristische sector minimaal dan 35% bedraagt. Als de maatregelen verlengd worden, loopt deze schade sterk op. De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade door het Coronavirus staat niet in verhouding tot deze cijfers.

Naast de directe gevolgen voor de sector – toename problemen, faillissementen en dus ook ontslagen – is de impact ook groot op de overige Friese MKB’ers; leveranciers, onderhoud, bouw, zakelijke/financiële dienstverlening. En dus impact op indirecte werkgelegenheid zoals detailhandel, vervoerders en dienstensector.

Steunmaatregelen voor ondernemers

Uit het onderzoek blijkt tevens dat veel ondernemers nog niet voldoende op de hoogte zijn van de huidige steunmaatregelen. De informatie over deze steunmaatregelen en of men er wel/niet gebruik van kan maken kunnen ondernemers via verschillende kanalen terug vinden. Zij kunnen uiteraard terecht bij hun eigen brancheorganisatie. VNO-NCW en MKB hebben een corona calculator ontwikkeld en uiteraard kunnen ze ook terecht bij Ynbusiness.

Download hier het hele onderzoek.