20 januari

Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie

De sluiting van verschillende sectoren zoals de horeca is een enorme klap voor de gastvrijheidsector. Wat zou de Nederlandse samenleving verliezen wanneer toerisme en recreatie niet overeind blijft? En wat is er nodig om haar maatschappelijke waarde te behouden en die waarde te vergroten?

Gastvrij Nederland (de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd) vroeg aan Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality van Breda University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences en NHL Stenden Hogeschool die vraag te beantwoorden. Uit het onderzoek blijkt dat de directe bijdrage groot is met 4,4% van het BBP. Maar de maatschappelijke meerwaarde is nog veel groter.

De drie hogescholen gebruiken in hun colleges de opgedane inzichten over de waarde van toerisme en recreatie. Hun onderzoekers werken aan verschillende vervolgstudies, gericht op onder meer het perspectief van beleidsmakers. Studenten van de drie hogescholen zijn erbij betrokken via stage en scripties.

Het volledige onderzoeksrapport leest u via onderstaande link.

Onderzoeksrapport Maatschappelijke waarde