30 juni

Nieuwe groepen ondernemers toegevoegd aan corona-subsidie gastvrijheidseconomie

Elf nieuwe groepen ondernemers in de gastvrijheidseconomie kunnen een beroep doen op de Friese ‘coronasubsidie’. Naast bioscopen kunnen onder andere ook kunstgalerieën en ondernemers in de buitensport subsidie krijgen voor het realiseren van anderhalve meter-maatregelen.

Ondernemers die middelen moeten aanschaffen om te voldoen aan de anderhalve meter- economie, kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten. Ondernemers kunnen tot driemaal een provinciale bijdrage van 1.500 euro netto ontvangen.

Deze regeling werd eerder al verlengd tot en met 1 oktober 2021. Nu worden ook nieuwe groepen ondernemers toegelaten tot deze subsidieregeling. De aan deze regeling toegevoegde doelgroepen zijn werkzaam in de sector recreatie & toerisme, maar hebben ook een link met andere sectoren zoals bijvoorbeeld cultuur. Om die reden waren ze eerder niet opgenomen in deze subsidieregeling. Nu blijkt dat er nog financiële ruimte beschikbaar is, is besloten deze doelgroepen alsnog aan deze regeling toe te voegen.

De regeling loopt nog tot en met 1 oktober 2021. Op de website van de provincie Fryslân is te lezen welke nieuwe doelgroepen voor deze Friese ‘coronasubsidie’ in aanmerking komen.

Aanvragen van de regeling doet u hier.