07 juni

Ondernemers gezocht bij ondersteuning bij data analyse

In november 2021 start NHL Stenden met een nieuwe minor, Data Driven Decision Making in Hospitality. Een van de prioriteiten is om het bedrijfsleven centraal te stellen in het lesprogramma en de ontwikkeling van studenten. Daarom verlaten ze de traditionele manier van onderwijs en informatieoverdracht, en gaan over naar een vorm waarbij ze in kleine interdisciplinaire groepen werken aan opdrachten van bedrijven. In deze minor (10 weken) werken de studenten aan data analytics projecten met behulp van Microsoft Power BI.

De verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is belangrijker dan ooit. Daarom is NHL Stenden voortdurend op zoek naar data-gerelateerde projecten waar de studenten aan kunnen werken. En daar kunt u bij helpen! Als u meer inzicht wilt krijgen in hoe uw organisatie haar doelstellingen behaalt, maar niet over de tijd of middelen beschikt om uw gegevens te analyseren, dan werken de studenten graag met u samen.

Hieronder leest u meer over de Game Changers die werken aan de uitdagingen van uw bedrijf.

Laat onze Game Changers werken aan de uitdagingen van uw bedrijf