10 december

Onderzoek naar effect maatregelen op personeelsbehoud in COVID19

Effect Corona steunmaatregelen op werkgelegenheid Horeca sector Fryslân.

De impact van de coronamaatregelen op de horecasector zijn gigantisch. Voor u als ondernemer en voor de werkgelegenheid binnen de sector. Vanuit Rijksoverheid zijn een reeks maatregelen ingesteld om behoud van werkgelegenheid te bevorderen. Signalen over het gebruik en de bereikbaarheid van de regelingen in Fryslân zijn wisselend. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik en effect vanuit het perspectief van u als ondernemer is er een vragenlijst opgesteld.

Onlangs heeft het European Tourism Future Instituut (ETFI) in opdracht van Provincie Fryslân ook uw hulp gevraagd bij het in kaart brengen van de impact van het corona op de toeristische sector in Fryslân. Hierin was de impact op de werkgelegenheid een onderdeel van het geheel. Studenten van Stenden Hotel Management School doen parallel een onderzoek specifiek op dit thema en specifiek voor alleen de horeca.

Wij zijn ons bewust dat dit misschien al de tweede vragenlijst is die u in korte tijd toegezonden krijgt. Deze vragenlijst spitst zich expliciet toe op de effecten op de werkgelegenheid. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

De vragenlijst vindt u hier.

Het invullen zal  5-10 minuten in beslag nemen. De sluitingsdatum van de vragenlijst is 21 december 2020.

Mocht u inhoudelijke of technische vragen over dit onderzoek hebben, dan kunt u contact opnemen met Monique Pruty Projectleider Porwad Link en Waddenagenda via m.pruyt@fryslan.frl.