09 februari

Onderzoek toont aan dat winterkamperen gewaardeerde seizoensverlengde activiteit is

Persbericht – Onderzoek toont aan dat winterkamperen gewaardeerde seizoensverlengde activiteit is

Kamperen met slecht(er) weer. Het maakt de toeristen die in de winter naar Friesland komen, echt niet uit. Ze vinden het heerlijk om eropuit te zijn, ook wanneer het kouder is. Regen ontspant volgens hen zelfs. Dat blijkt uit een onderzoek van studenten van NHL Stenden naar winterkamperen in Friesland. Het toerisme in de winter is alleen nog niet bij iedereen bekend. Door nog gerichter in te zetten op de mogelijkheden die er zijn buiten het zomerseizoen, kan winterkamperen volgens het onderzoeksteam een heel gewaardeerde seizoensverlengde activiteit worden.

Het onderzoek naar winterkamperen in Friesland werd uitgevoerd in opdracht van Toerisme Alliantie Friesland (TAF), die de Friese gastvrijheidsector voorziet van ideeën en initiatieven rond belangrijke thema’s als gastvrijheid, bedrijfsvoering, scholing, innovatie en marketing. De studenten zijn ondersteund vanuit VVV Waterland van Friesland en Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland. In beide regio’s wordt winterkamperen al als activiteit aangeboden. Centraal in het onderzoek stond in hoeverre het winterseizoen invloed heeft op toeristische activiteiten en kampeermogelijkheden in Friesland. De studenten onderzochten onder meer welke persoonlijke redenen toeristen hebben om wel of niet te komen winterkamperen in Friesland. Ook brachten zij in kaart welke externe factoren van invloed zijn.

Onbekend maakt onbemind
Volgens het onderzoeksteam zijn bij de toeristen nog niet alle mogelijkheden van winterkamperen bekend. Die onbekendheid maakt het onbemind. Toch liggen er voldoende kansen om Friesland in de winter verder te promoten. “Tijdens de presentatie van de onderzoekers hoorden we als reactie van een van de docenten van NHL Stenden, die zelf uit Duitsland komt, dat sinds corona de campings aan de kust van Duitsland in de winter zelfs een wachtlijst te hebben. Dat duidt erop dat er waarschijnlijk ook voor Friesland voldoende kansen liggen”, zegt Grietje Hoekstra, die namens VVV Waterland van Friesland bijdroeg aan het onderzoek van de NHL Stenden-studenten. Volgens de onderzoekers ontbreekt dan ook het bewustzijn van de mogelijkheden van winterkamperen in Friesland. “We moeten binnen Friesland nog meer aan promotie doen. Want winterkamperen is echt een mooie activiteit voor een korte of langere vakantie. Winterkamperen is zeker geen ontbering. Je kunt ook comfortabel kamperen in bijvoorbeeld een verwarmde chalet.”

Natuur en activiteiten zijn trekkers
Het onderzoek van de studenten bestond uit onder meer interviews met toeristen en campingeigenaren. Er werden interviews afgenomen bij campings De Zilveren Maan, De Waps, Zeilschool Pean en Camperplaats Leeuwarden. Daaruit kwam naar voren dat het weer weinig of geen invloed heeft op het komen winterkamperen in Friesland. Toeristen noemen winterkamperen een leuke uitdaging en zien het als een mogelijkheid om er even op een andere manier tussenuit te gaan. Winterkamperen wordt gezien als echt even genieten van het buitenleven, ook met het hele gezin. De natuur, wandelen en activiteiten als evenementen worden genoemd als grootste trekkers. In de winter gaan kampeerder volgens het onderzoek ook het liefst naar een plek dichtbij. Op die manier kunnen ze makkelijk even aan de drukte en het dagelijks leven ontsnappen. Winterkamperen in Friesland is een eenvoudige manier om even helemaal niks te doen.

Verdere promotie en onderzoek
Het onderzoeksteam komt met een aantal aanbevelingen om het winterkamperen bekender te maken. Zo is het goed om de wandelpaden in Friesland verder te promoten. Ook zouden campings de mogelijkheid moeten bieden om je camper of caravan te stallen op de vrije plekken die er in de winter zijn. Op die manier verdient de campingeigenaar ook in de winter en kan de toerist op elk moment komen winterkamperen. “Boven alles moeten we laten zien dat Friesland ook buiten de zomer een perfecte vakantiebestemming is”, aldus Grietje. Volgens het onderzoek moet er nog wel in kaart worden gebracht welke middelen en activiteiten voor winterkamperen verder belangrijk zijn om als toerist naar Friesland te komen. “Dat vervolgonderzoek kunnen studenten mogelijk weer doen als de zomergasten hier zijn”, zegt Grietje. “We kunnen hen vragen wat zij nodig hebben om ook in de winter te komen. Met die informatie kunnen we vervolgens samen met de ondernemers zorgen dat het toeristenseizoen op een aantrekkelijke manier wordt verlengd.”

Noodzakelijke verlenging toeristenseizoen
Het spreiden van het toerisme over de seizoenen is heel belangrijk. Volgens prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen blijft het aantal toeristen groeien. In Friesland wordt rekening gehouden met een verdubbeling van het aantal toeristen: van 1,7 miljoen in 2017 tot 3,5 miljoen in 2030. Om iedereen te kunnen laten genieten van al het moois dat Friesland te bieden heeft, is het belangrijk om toeristen te spreiden over de seizoenen. “Daarom is het belangrijk dat wij de toerist het hele jaar een warm welkom geven”, zegt Grietje. “Dat is ook precies wat dit onderzoek aangeeft: er zijn meer dan genoeg kansen in de winter en die moeten we grijpen!”

Over Toerisme Alliantie Friesland
De TAF (Toerisme Alliantie Friesland) stimuleert de Friese gastvrijheidssector en voorziet haar van ideeën en initiatieven rond belangrijke thema’s als gastvrijheid, bedrijfsvoering, scholing, professionalisering, innovatie en marketing. De TAF opereert als denktank en bestaat uit vertegenwoordigers uit het Friese bedrijfsleven, het onderwijsveld, de brancheorganisaties als ook de marketingorganisaties en recreatieschap Marrekrite. Het platform maakt energie los, onderhoudt contact met de provincie en draagt bij aan de beleidsvorming en de uitvoering van de provinciale icoonprojecten en zeven opgaven uit Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

Over Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland
Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT) werkt met haar achterban van 450 ondernemers en organisaties aan de bekendheid van en een warm welkom in Noordoost Friesland. Een van de gemeenten, Tytsjerksteradiel is met haar ondernemers en RMT een van de initiatiefnemers van het onderzoek. Kwaliteiten van de regio Noordoost Friesland zijn onder andere twee Nationale parken, een Dark Skypark, Nationaal Landschap, UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en de meest Noordelijke Elfstedenstad.

Over VVV Waterland van Friesland
VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.

Onderzoek