02 maart

Persbericht – Ondernemers in Friese gastvrijheidssector positief gestemd

Uit onderzoek, dat voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) door het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is uitgevoerd, blijkt dat een ruime meerderheid (77%) van de ondernemers in de Friese gastvrijheidssector zijn welzijn als (heel) goed beoordeelt en positief is over het functioneren van de onderneming (81%). Zo’n 7% geeft aan zijn welbevinden als slecht te ervaren.

Over het algemeen zijn ondernemers de coronacrisis weer te boven gekomen waarbij 44% van de ondernemers een verbetering aangeeft van de financiële situatie. Zo’n 20% van de ondernemers verwacht dat hun financiële positie in de komende jaren nog verslechterd, de rest gaat ervan uit dat deze gelijk blijft of verbeterd. Als grootste bedreigingen voor hun onderneming ziet men de oplopende bedrijfskosten, economische ontwikkelingen en het personeelstekort. Kansen zijn vooral verduurzaming (45%), aantrekken van nieuwe doelgroepen (36%) en samenwerking met overheid, onderwijs en bedrijfsleven (30%).

‘We gaan voor de komende 4 jaren het beleid met de triple helix verder ontwikkelen, dan is inzicht in wat de ondernemers vinden van de huidige economische situatie van hun bedrijf, hun eigen welbevinden en hun plannen voor de komende jaren wel van belang’, aldus Gerard Kremer, voorzitter van de Toerisme Alliantie Friesland.

Onderzoek gastvrijheidssector Friesland in maatschappelijke context