04 april

Programmaplan Gastvrij Friesland 2024 – 2028 gepresenteerd

In 2020 stelden de Provinciale Staten van Fryslân de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vast. Er is toen bewust ingezet op een meerjarig programma om een transitie in te zetten van economische groei naar slimme groei, met aandacht voor ook sociale en ecologische kansen. Om de tweede helft van de uitvoeringsperiode goed vorm te geven, vroeg Gastvrij Fryslân aan Martin Boisen (For the Love of Place), internationale autoriteit op het gebied van regiomarketing en -branding, een position paper op te stellen op het vervolg.

Dit programmaplan brengt het bestaande beleid en uitvoering, de Position Paper Gastvrij Fryslan van Martin Boisen (For the Love of Place), de ambitie van de TAF, maatschappelijke ontwikkelingen en bestaande behoeften in de samenwerking bij elkaar. Lees het volledige programmaplan via onderstaande button.

Programmaplan Gastvrij Fryslân 2024-2028