09 juni

Provincie onderzoekt vitaliteit Friese restaurants

Hoe blijft het horeca-aanbod voor inwoners van Fryslân en toeristen aantrekkelijk? De provincie Fryslân laat de huidige marktpositie van Friese restaurants onderzoeken om inzicht te krijgen in de vitaliteit en ontwikkelkansen van de restaurantsector. Het onderzoek is onderdeel van het provinciale programma Gastvrij Fryslân 2028, waarin gewerkt wordt aan een vitale en duurzame gastvrijheidssector.

‘Wat is er nodig om Friese restaurants vitaal en toekomstbestendig te houden? Wat willen we behouden en waar liggen kansen en ontwikkelmogelijkheden voor horecaondernemers? Dit zijn vragen die we graag beantwoord willen zien’, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ‘Een gevarieerd horeca-aanbod met vitale bedrijven draagt bij aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving en zorgt voor toekomstbestendige banen. Dit onderzoek moet inzicht geven in de marktpositie van alle restaurants in Fryslân.’

Een toekomstbestendige restaurantsector
Het onderzoek richt zich op een kwalitatieve beoordeling van 662 restaurants en is bedoeld om tools te ontwikkelen voor een toekomstbestendige restaurantsector. Er wordt gekeken naar keukenrichting, assortiment en prijsniveau. Het interieur en exterieur en locatiekenmerken worden beoordeeld. Ook faciliteiten zoals bijvoorbeeld een terras worden meegenomen. De resultaten worden in september verwacht.

Aanbevelingen voor de toekomst
Het onderzoek is een vervolg op een eerdere inventarisatie van de horecasector in Fryslân. Om tot de juiste aandachtspunten en aanbevelingen te komen, is gekozen om alle 662 restaurants in het onderzoek op te nemen. Aanbevelingen kunnen gaan over meer diversiteit in het aanbod, een betere aansluiting bij trends en ontwikkelingen in de markt of een betere aansluiting bij de wensen en behoeften van bezoekers en toeristen.