30 januari

Rondvaartboot “Simmerwille” blijft behouden voor Joure

“Het schip vaart binnenkort weer over de Friese Meren”

De Simmerwille, de klassieke salonboot die al decennia lang in handen is van de familie Brouwer en dienst deed als rondvaartboot, zal ook na het plotselinge overlijden van Jannie Brouwer, in Joure blijven. Voor Liesbeth en Heleen Brouwer, dochters van Piet en Jannie, was de “verbinding” met Joure een belangrijke afweging bij de uiteindelijke verkoop van het schip. “We zijn blij dat we erin zijn geslaagd om het schip voor Joure te behouden. We zien het ook als een mooie nagedachtenis aan onze ouders, wiens levens zo verweven waren met de Simmerwille en met Joure”, aldus  Liesbeth en Heleen Brouwer.

Jannie Brouwer had al eerder aangegeven het belangrijk te vinden dat de Simmerwille in Friesland zou blijven. En dan in handen van een partij met liefde voor het schip, die de prachtige oude salonboot uit 1916 een duurzame toekomst zou kunnen bieden. Maar de boot moest tevens in de vaart blijven als horecabedrijf om ook in de toekomst zoveel mogelijk gasten varend te laten genieten van het Friese merenlandschap.

In februari zal het schip overgedragen worden aan Stichting Het Kofschip in Joure, ooit opgericht om de historische gebouwen van Douwe Egberts in Joure te beheren. De Simmerwille zal onderdeel gaan uitmaken van de collectie van Het Kofschip, waaronder zich monumentale panden bevinden zoals het Museum Joure, ‘t Douwe Egberts winkeltje de “Witte Os” en Jachtwerf de Jong.

De naam van Stichting Het kofschip verwijst naar de onderneming Douwe Egberts die begin 18e eeuw begon met een kofschip dat van Friesland naar Scandinavië voer.

De stichting zal de klassieke kenmerken van het schip ,binnen en buiten, waarborgen. “Door het onderbrengen van het schip binnen de stichting zorgen we ervoor dat de Simmerwille als varend erfgoed bewaard blijft voor Joure en toekomstige generaties. Het is fantastisch om het schip in onderhoud te nemen”, aldus Hessel de Jong van Stichting Het Kofschip. Het schip zelf zal net als voorheen commercieel worden uitgebaat.

De interesse voor het schip, nadat het in december te koop kwam, was groot. De afgelopen tijd werd duidelijk hoezeer veel mensen uit Joure en omstreken gehecht waren geraakt aan de Simmerwille. Het passagiersschip kwam in 1968 in handen van Rondvaartbedrijf P. Brouwer, nadat Piet Brouwer haar had aangekocht. Het schip is daarna 56 jaar in handen gebleven van de familie Brouwer. Na het overlijden van Piet in 1993 heeft Jannie de boot dertig jaar, samen met personeel, uitgebaat. Er werd door Jannie en haar dochters al een tijdje nagedacht over de toekomst van het schip.

Stichting Het Kofschip laat bij monde van voorzitter Ynte Kuindersma weten zeer verheugd te zijn met de aankoop van de Simmerwille. De komende periode wordt het schip klaargemaakt voor het zomerseizoen. “Het schip is een prachtige aanwinst voor onze stichting. We zijn heel blij dat het schip binnenkort weer gaat varen,” aldus Ynte Kuindersma.