17 oktober

Ruim 800 kilometer aan Friese wateren en oevers opgeruimd tijdens Skjin Wetter

Van zaterdag 8 tot en met 15 oktober hebben 48 organisaties met meer dan tweeduizend vrijwilligers in Friesland meegedaan aan Skjin Wetter. In zeven Friese gemeenten werd afval uit en langs de wateren opgeruimd. In totaal is er in de hele week maar liefst 842 kilometer aan grachten, kanalen, sloten, meren, bermen en oevers schoongemaakt. Het doel van de schoonmaakactie is om te zorgen dat het zwerfafval niet in het water belandt en schade kan aanbrengen aan de natuur. Plastic valt namelijk uiteen in microplastics, die blijven ronddrijven in het water. Ze kunnen niet door de waterzuiveringsinstallaties uit het water worden gefilterd. Uiteindelijk komt het microplastic dus weer in ons voedsel en drinkwater terecht. Uit onderzoek van de WWF is gebleken dat mensen gemiddeld 5 gram microplastic per week binnenkrijgen, het gewicht van een bankpas!

Skjin Wetter vond plaats in de gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Waadhoeke. Skjin Wetter is een initiatief van deze zeven gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Friese Milieu Federatie. De organisatie is blij met de hoeveelheid deelnemers én de hoeveelheid opgeruimde kilometers. Lemke Statema, projectleider van Skjin Wetter: “De afgelopen zes jaar zijn er steeds meer vrijwilligers en locaties aangehaakt bij Skjin Wetter. Van 50 vrijwilligers in één gemeente in 2017, naar 2.000 mensen in 7 gemeenten nu! Dit jaar is ook de gastvrijheidssector aangehaakt én zetten diverse bedrijven zich tijdens Skjin Wetter in om iets terug te kunnen doen voor hun omgeving. De duizenden vrijwilligers hebben in totaal 842 kilometer aan wateren en oevers schoongemaakt. Het is prachtig om te zien dat zoveel mensen in Friesland bezig zijn met het opruimen van hun eigen omgeving.

Theaterlessen

Naast de opruimacties zijn er dit jaar educatieve theaterlessen gegeven door Theater Smoar op het voortgezet onderwijs. Leerlingen van 35 klassen kregen op een interactieve en humoristische manier les over de gevolgen van zichtbare en onzichtbare verontreiniging van het oppervlaktewater. Middels en zelf bedachte “challenge” dagen ze elkaar uit om het probleem op te lossen. Wetterskip Fryslân heeft deze lessen aangeboden.

Meer informatie over ‘Skjin Wetter’ leest u hier.

Skjin Wetter

Foto: Roelof te Velde