14 september

Samen werken aan een sterk Fries evenementenklimaat

In Fryslân worden jaarlijks veel- en veel soorten prachtige evenementen georganiseerd. Van kleinschalig tot provincie breed. Om dit mogelijk te maken moeten de organisatoren rekening houden met een groeiende veelheid regels en voorwaarden waaraan voldaan moet worden. En dan gaat het niet alleen over veiligheid en geluid, maar bijvoorbeeld ook over de Wet op de natuurbescherming, verzekeringen en de inzet van vrijwilligers enz…

In opdracht van de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) heeft bureau ‘Scherp in Veiligheid’ mét de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het organiseren van evenementen, deze vele en veelsoortige uitdagingen in kaart gebracht. De eerste uitkomsten zijn vorige week gedeeld met een aantal betrokken Friese politici en bestuurders. Het onderzoek naar de Friese evenementensector  ‘Samenwerken aan perspectief’, geeft een aantal conclusies en aanbevelingen waar de verschillende stakeholders samen mee aan de slag kunnen.

Eén van de aanbevelingen die genoemd wordt is;

Het is goed dat er bestuurlijk commitment is voor een sterker evenementenklimaat in Fryslân en dat er regie wordt gepakt om het noodzakelijke samenspel tussen alle betrokken partijen aan te jagen en te organiseren’.

‘Vanuit de Toerisme Alliantie Friesland zijn we gewend om in de triple-helix (overheid, onderwijs en ondernemers) te denken en te werken en wij zien in de aanbevelingen uit het rapport voldoende kansen om op te gaan pakken,’ aldus Gerard Kremer, voorzitter van de TAF. ‘We vinden in Fryslân allemaal dat evenementen (van dorpsfeesten tot festivals) in Fryslân een bijdrage leveren aan het Bruto Provinciaal Geluk. Dan moet het ons toch lukken om met alle betrokken stakeholders naar de mogelijkheden te kijken om een sterker Fries evenementenklimaat te ontwikkelen? Uiteraard willen wij als TAF hier graag een actieve bijdragen aan leveren!’

Onderzoek evenementen