19 april

Statenledenavond – Gastvrijheidssector

Hoeveel studenten waren er in 2022 betrokken bij projecten van ondernemers uit de Friese gastvrijheidssector?

Deze en nog 6 andere vragen werden gesteld aan een aantal (nieuwe) Statenleden gisteravond tijdens een informele avond met verschillende stakeholders uit de Friese Gastvrijheidssector.

Tijdens deze bijeenkomst werden de Statenleden in vogelvlucht meegenomen door de ontwikkelingen in de gastvrijheidssector vanaf 2020. Van inzetten op verduurzamen van de sector, de innovatieve manier van samenwerken tussen ondernemers, onderwijs en overheid tot en met het belang van de sector voor de leefbaarheid van de Friese inwoners toe.

Om deze ingezette koers door te zetten en ontwikkelen, zijn voor de komende periode weer middelen nodig vanuit de provinciale overheid. Hiervoor is de stip op de horizon al beschreven in het programmaplan gastvrij Fryslan 2028  , wat na afloop aan de betrokken Statenleden is overhandigd.

En hoeveel studenten ingezet zijn in 2022? Vanuit het Toerisme Collectief Friesland worden jaarlijks rond de 550 – 600 MBO en HBO studenten ingezet t.b.v. ondernemersvraagstukken en in 2022 in totaal 591 studenten. Een mooi voorbeeld waarin de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid vorm heeft gekregen.