31 oktober

Steeds meer pontjes in Fryslân varen door in november

Als een vervolg op de succesvolle pontjespilot van VVV Waterland van Friesland in 2021 blijven ook dit jaar meer voetgangers- en fietspontjes in de weekenden doorvaren. De pilot is overgenomen door Dagrecreatieve Netwerken met de bedoeling deze verder in de provincie uit te zetten. De pont Hooidammen-Veenhoop bij het Nationaal Park de Alde Feanen is de eerste buiten Zuidwest Friesland die eveneens langer in de vaart blijft. Op deze manier wordt er met elkaar gewerkt aan een steeds gastvrijer Friesland buiten het zomerseizoen. Ondernemers, regiomarketingorganisaties en Merk Fryslân werken hard aan diverse belevenissen rondom de pontjes. 

De pontjes die in de weekenden langer blijven doorvaren tot eind november zijn Rufus in Broek, Droech oer de Feart bij Gaastmeer, de Woudfennen bij Boornzwaag, It Oerset bij It Heidenskip en de Langwarder Feart bij Langweer. De pont Hooidammen-Veenhoop bij het Nationaal Park de Alde Feanen vaart deze maand nog elke dag door en in november in de weekenden. “Vanaf maart volgend jaar varen al deze pontjes ook weer elk weekeinde”, vertelt Margreet Dröge van Dagrecreatieve Netwerken, onderdeel van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Friesland. “Bij de pontjes zijn nieuwe borden geplaatst die precies aangeven wat de vaartijden zijn. We maken het toerist en inwoner graag aangenaam.”

Pontjes cruciaal onderdeel van routes

Het doorvaren van de pontjes in de herfst is een positief vervolg op de pontjespilot van VVV Waterland van Friesland in 2021. Terugkijkend op die pilot luidt de conclusie dat er sprake is van een bijzonder gastvrij actie. Vooral in november werd er veel gebruikgemaakt van de pontjes. Komend jaar wordt om die reden de maand maart toegevoegd als proef. “De pontjes zijn een cruciaal onderdeel van het vijfsterrennetwerk aan fiets- en wandelpaden dat wij in Friesland hebben”, zegt Margreet. “Zij verbinden de routes. Doordat ze doorvaren kunnen toeristen en inwoners blijven fietsen en wandelen. Dat is mooi, want bewegen is gezond!”

Pontjes en activiteiten lokken toerist en inwoner ook in de herfst

Via de opgave Dagrecreatieve netwerken wordt er niet alleen gewerkt aan het verbinden, maar ook aan het verrijken van de routes. Dat gebeurt met allerlei extra activiteiten. “Hiervoor werken we samen met onder meer ondernemers, regiomarketingorganisaties, gemeentes en recreatieschap Marrekrite. Zo zijn we de stempelkaart ‘Stempelen voor Bierenburg’ aan het ontwikkelen”, vertelt Margreet. “Hiermee kunnen mensen bij elk pontje een stempel krijgen. Een volle kaart geeft recht op een verwarmend drankje bij een van de deelnemende horecagelegenheden langs de route. Ook rondom de intocht van Sinterklaas hebben we wat leuks bedacht. Op zondag 13 november ligt er lekkers op de pontjes.”

Ondernemers en pontjes kunnen aansluiten

Dagrecreatieve Netwerken en de verschillende regiomarketingorganisaties zijn nog in overleg met andere ondernemers om tot leuke ideeën te komen. Ondernemers die mee willen doen aan de seizoensverlenging, en ook andere pontjes die langer willen doorvaren, kunnen zich melden Margreet Dröge. Zij is bereikbaar via 06 – 14 34 28 67. “We willen met elkaar realiseren dat wandelaars en fietsers nog meer kunnen genieten van Friesland buiten de zomermaanden.”

Route met een verhaal

Een ander mooi voorbeeld van de samenwerking vindt plaats op zaterdag 19 november. Dan kunnen wandelaars en fietsers tussen 11.00 en 16.00 uur meedoen aan de route ‘Brekkenpaad met Verhaal’. De zeventien kilometer lange route is georganiseerd door bezoekerscentrum Mar en Klif. Op diverse plekken vertellen landschapsambassadeurs verhalen over de geschiedenis en natuur van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De route is mogelijk doordat Droech oer de Feart bij Gaastmeer blijft varen. De routekaart staat op http://nationaallandschap.frl/brekkenpaad. Kijk voor een overzicht van alle pontjesactiviteiten op: https://www.friesland.nl/pontjes.

Spreiden toerisme belangrijk

Met het laten doorvaren van de pontjes en het realiseren van extra activiteiten wordt ook het spreiden van toerisme over de seizoenen gerealiseerd. “Dat is erg belangrijk”, aldus Margreet. “Volgens prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen blijft het aantal toeristen groeien. In Friesland houden we op basis van deze cijfers rekening met een verdubbeling van het aantal toeristen: van 1,7 miljoen in 2017 tot 3,5 miljoen in 2030. Om iedereen te kunnen laten genieten van al het moois dat we te bieden hebben, is het echt belangrijk om toeristen te spreiden over de seizoenen. Op die manier voelt elke toerist zich het hele jaar rond welkom.”

Over de opgave Dagrecreatieve Netwerken

Het zorgen voor een gastvrije provincie wordt gerealiseerd vanuit de opgave Dagrecreatieve Netwerken. Dit is onderdeel van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Friesland. Dagrecreatieve Netwerken richt zich op zowel op de fysieke verbinding tussen de toeristische dagrecreatie als op de samenwerking tussen netwerkpartners. Er wordt gewerkt aan het vindbaar, boekbaar en beleefbaar maken van routes, bezienswaardigheden, thema’s, verhaallijnen, evenementenagenda’s en toeristische arrangementen.

Foto: Thomas Vaer