25 mei

Steunmaatregelen 2.0

Op woensdag 20 mei is het nieuwe steunpakket van de overheid gepresenteerd. Er is een nieuwe regeling bijgekomen: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB.

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Naast deze regeling zijn een aantal andere regelingen aangepast of verlengd. Ynbusiness heeft alle regelingen van de steunmaatregelen 2.0 uitgewerkt op de speciale Corona informatiepagina. Op de site van de Rijksoverheid zijn deze regelingen ook te vinden.