11 februari

Terugblik: Frysk Toerisme Kongres

Maandag 8 februari 2021 vond het online Frysk Toerisme Kongres plaats van Merk Fryslân. Deze stond volledig in het teken van duurzaamheid: van groen en circulair tot het toekomstbestendig maken van je organisatie.

Het programma werd gevuld met verschillende break-out-sessies van Toerisme Alliantie Friesland & Circulair Friesland, Ynbusiness, Waddenfonds European Tourism Futures Institute & Merk Fryslân en Staatsbosbeheer. Zij gaven handvatten en inspiratie om concreet aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid.

De presentaties leest u hier.