27 oktober

Toekomstbeelden voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in Friesland

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de inspiratiebijeenkomst ‘Toekomstbeelden voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in Friesland’. Deze bijeenkomst belicht de cruciale rol van  de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur in het creëren van levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in onze provincie.

Achtergrond: De maatschappij ondergaat snelle veranderingen, en dit heeft gevolgen voor de functie van kernen. We verschuiven van een eenzijdige focus op economische waarde naar een breder maatschappelijk perspectief. Een aantrekkelijke stads- of dorpskern wordt steeds belangrijker voor onze gemeenschap.

Datum:                woensdag 29 november 2023

Tijd:                      inloop 15:30 uur, start bijeenkomst 16:00 uur

Afsluiting:          20:00 uur

Locatie:               Gemeentehuis Noardeast-Fryslân (Koningstraat 13 te Dokkum)

 

Voor wie: We nodigen een vertegenwoordiging van elke stads- en dorpskern uit; een groep van betrokken stakeholders bij een stads- of dorpskern bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Ideale kandidaten zijn; ondernemers (vastgoed, retail, horeca, leisure, cultuur etc.), centrummanagers, wethouders, beleidsmedewerkers en anderen die een actieve betrokkenheid hebben bij het versterken van de leefbaarheid van hun stads- of dorpskern.

Programma:

  1. Opening
  2. Wandelronde langs 3 locaties – Verkenning van drie inspirerende locaties die bijdragen aan een levendig Dokkum.
  3. Buffet en gespreksronde – Discussies over opgedane inzichten en hoe deze kunnen bijdragen aan de levendigheid, toekomstbestendigheid en leefbaarheid van uw stads- of dorpskern. Tevens willen we sparren over het toekomstbeeld voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen.
  4. Netwerkborrel

We willen graag in een vervolg de geschetste ambities en toekomstbeelden vertalen naar een gezamenlijke aanpak om te komen tot levendige, toekomstbestendige en leefbare stads- en dorpskernen.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via deze link (u dient zich per kern/winkelgebied gezamenlijk als groep in te schrijven).